Disclaimer

De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van BVDD Nieuws. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van deze website zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. BVDD Nieuws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via BVDD Nieuws.nl gemaakte publicaties.

Meent u dat BVDD Nieuws.nl uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens u of uw onderneming, dan kunt u dit kenbaar maken via bvddnieuws@gmail.com.

Advertenties